Her derste konu ‘din’ olacak. Türk alimleri yerine İslam alimleri anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, çeşitli çalıştaylarla çalışmalarını sürdürdüğü yeni müfredatla ilgili ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Bakanlığın, “sadeleştirmeyi” hedeflediği müfredatla artık öğretmenlerden çok öğrencilerin ön plana alınacağı belirtiliyor. Yüzde 80 oranında öğrencilerin, yüzde 20 oranında öğretmenlerin etkili olacağı belirtilen yeni süreçte öğrencilerin araştırma yapma konusunda yönlendirileceği, daha sonra derslerde çeşitli sunumlar, raporlar, çalışmalar ile öğrencilerin aktif olmasının isteneceği kaydediliyor. Bu sistemin halihazırda Avrupa’da uygulandığına işaret edilirken eğitime ve araç gereçlere erişimin tüm Türkiye’de eşit olmadığı, bu nedenle sistemin “uygulanabilir olmadığı” eleştirisi getiriliyor.

Değişiklik tartışmaları bu konuyla sınırlı değil. Din eğitiminde ısrarcı olan ve halihazırda “değerler eğitimi” adı altında dini eğitimi okulöncesinde dahi uygulayan bakanlığın, tüm ders içeriklerinde İslama atıf yapacağı, öğrencilere tüm konularda İslami görüşlerin de aktarılacağı belirtiliyor.

HER DERSTE KONU DİN OLACAK

Örneğin biyoloji dersinde anatominin işlendiği sırada konuyla ilgili İslami bakış açısının ve İslam bilginlerinin görüşlerinin de işleneceği belirtiliyor. Müfredat değişikliğinin henüz başında “Türk âlimleri” başlığı ile ayrılan bölümün ise çalışmalar sırasında önce “Türk-İslam âlimleri” adını aldığı, son olarak da “İslam âlimleri” başlığına büründüğü öğrenildi. Bu başlık altında yer verilen Türk âlimlerinin sayısının ise bir elin parmaklarını geçmeyeceği aktarılıyor.

Öte yandan Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Coğrafya derslerinde de Dünya’nın oluşumu ve yer şekilleri İslami referans ile de öğrencilere öğretilecek. Kimya ve tarih derslerinde de yine İslam alimlerinin görüşlerine yer verilecek. Yeni müfredat ile birlikte öğretmenin ağırlığı azaltılacak ve öğrenciler, “Araştırmaya” yönlendirilecek. Öğretmenlerden gelen, “Okulların imkân ve şartları bu değişiklik için uygun değil” eleştirileri ise dikkate alınmayacak.

ÇALIŞMA ÖNCESİ TOPLUCA İŞTEN ÇIKARILDILAR

Müfredat çalışmaları öncesinde ise Talim ve Terbiye Kurulu’nda toplu işten çıkarma yaşandığı, yerlerine ise “TTK ile ilgisi olmayan isimlerin” alındığı iddia ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x